• fr
  • nl
  • en
  • de
   
 

Snel zoeken

meer criteria


video Valdelesse

Diaporama

Geopark Famenne-ArdenneFietsen- en Mountain-bikesverhuur - Cyclesport - RochefortDomein van de Grotten van Han : PrehistoHanKasteel van VêvesMalagne, het Archeopark van RochefortRoadbook Lessevallei - 9 wandelingen op ontdekking door dorpjes en landschappenBrouwerij van de LesseRAVel - kaart - Jemelle - Rochefort  - HouyetDomein van de Grotten van Han : Het WildparkDomein van de Grotten van Han : Het WildparkRoadbook Lessevallei - 9 wandelingen op ontdekking door dorpjes en landschappenRAVeL - Jemelle-Rochefort -Houyet
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bij het bezoeken van deze website, verstrekt u aan de Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort het recht tot het interne gebruik, met als doel de analyse, het opmaken van statistieken en promotionele doeleinden, van de gegevens die verzameld werden via diens website.

Voor zoverre dat persoonlijke gegevens verzameld worden, en dit in overeenstemming met de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht deze gegevens te wijzigen of te schrappen, alsook het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of verwijderen, nodigen wij u uit ons “Contact” formulier te gebruiken of ons per fax of per post te contacteren:
 

Maison du Tourisme du Val de Lesse
Beauraing-Houyet-Rochefort,
Rue de Behogne, 5 - 5580 Rochefort
Fax 0032(0)84/36.79.30


Personen die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens


De persoonsgegevens die u verstrekt via van uw informatieaanvragen, deelnemingen aan onze wedstrijden, … worden opgenomen in de bestanden van de Maison du Tourisme du Val de Lesse. Voor het uitvoeren van sommige taken, doet de Maison du Tourisme du Val de Lesse soms beroep op andere bedrijven bijvoorbeeld in het geval van technisch onderhoud van onze website, promotionele doeleinden,… . Deze bedrijven zullen enkel toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun respectievelijke functies.
Uw gegevens worden in geen geval doorverkocht, afgestaan of geopenbaard aan derde partijen.


Bescherming van de Intellectuele Eigendom van de Website en diens inhoud


Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze website, onder andere maar niet exclusief de foto’s, teksten, logo’s, lay-out, tekeningen, slagzinnen, commerciële namen en andere elementen van deze website zijn voorbehouden. Ze zijn beschermd door internationale en nationale legislatieve teksten, en moeten absoluut door elke bezoeker gerespecteerd worden. Elke kopie, aanpassing, vertaling, publieke mededeling, arrangement, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een gedeelte van deze website onder het even welke vorm en met het even welke middelen, of het nu om elektronische, mechanische of ander middelen gaat, is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort of de eventuele rechthebbenden.
Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijke of burgerrechtelijke vervolgingen als gevolg hebben. Behalve in het geval van een voorafgaand schriftelijke toestemming van de Maison du Tourisme du Val de Lesse of rechthebbenden, is elke reproductie of gebruik voor publieke voorstelling van deze website en zijn inhoud, met om het even welk middel, strikt verboden.


Informatie en inhoud van de website


We hebben veel zorg besteed aan de inzameling van de gegevens en de redactie van de teksten aanwezig op deze website. De Maison de Tourisme du Val de Lesse Beauraing – Houyet-Rochefort, promoot de activiteiten waarover ze informatie krijgt, en heeft niks met de organisatie van deze activiteiten te maken, behalve in het geval dat dit duidelijk vermeld wordt. De Maison du Tourisme du Val de Lesse kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele, fouten, onnauwkeurigheden, prijsveranderingen of andere wijzigingen die zich voordoen aangaande de elementen (of ze nu van publieke of privé aard zijn) en datums die op de site vermeld worden. De Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van de informatie verstrekt door deze website of voor de afwezigheid van specifieke informatie.


Links


In het geval dat er links gelegd worden naar andere websites, is de Maison du Tourisme du Val de Lesse in geen geval aansprakelijk voor hun inhoud, de fouten in de internetadressen, of de domeinnamen die er voorkomen. De toestemming tot het leggen van een link is geldig voor elk bedrijf gericht op de toeristische sector in de zone eigen aan de Maison du Tourisme du Val de Lesse, of al aanwezig op de website en voor een selectie andere organismen voorafgaand bepaald door de Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing-Houyet-Rochefort.


Technische problemen


Ondanks de inspanningen die we leveren om onderbrekingen te wijten aan technische problemen te vermijden, is de Maison du Tourisme du Val de Lesse Beauraing – Houyet-Rochefort niet aansprakelijk voor de onderbreking van de service of andere technische problemen. Beperking van de aansprakelijkheid De Maison du Tourisme du Val de Lesse kan geen enkele waarborg verstrekken aangaande de veiligheid van de website, noch betreffende eventuele virussen of (computer)fraudes. De bezoeker moet bewust zijn dat het gebruik van Internet risico’s inhoudt.
 Vind alle

Actuele aanbiedingenDelen

Onze resources


Follow Us


Het weer in Val de Lesse

Rochefort [ 20-02-2019 - 02:47 ]